INTERPRIMAIR
© CEDIN Interprimair. All rights reserved
“Brings Teaching and Learning into Practice”
* In samenwerking met buitenlandse partners bieden wij in de EU Erasmus+ studiebezoeken , effectieve trainingen en cursussen aan voor medewerkers in het onderwijs. Lees verder op de Engelstalige site van CEDIN Interprimair. CEDIN Interprimair Lavendelheide 21 9202 PD Drachten Telefoon: 088 0200 300 Mail: cedin@interprimair.nl Contact: Aant-Jelle Soepboer
Scientia Mundi Orbi Pax
INTERPRIMAIR
© CEDIN Interprimair. All rights reserved
“Brings Teaching and Learning into Practice”
* In samenwerking met buitenlandse partners bieden wij in de EU Erasmus+ studiebezoeken , effectieve trainingen en cursussen aan voor medewerkers in het onderwijs. Lees verder op de Engelstalige site van CEDIN Interprimair. CEDIN Interprimair Lavendelheide 21 9202 PD Drachten Telefoon: 088 0200 300 Mail: cedin@interprimair.nl Contact: Aant-Jelle Soepboer